สารสนเทศโรงเรียน


 

 


( ข้อมูลจากการรูดบัตร )
รายงานสถิติแต่ละสัปดาห์คลิก

เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม E-Learning SNW Mail SNW SMS ห้องสมุด
ประมวลภาพกิจกรรม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

แห่เทียนพรรษา

10 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร ดูภาพกิจกรรม

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด

30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร ดูภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557

กำหนดการ การแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 ให้นักเรียนที่ยังมีผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ ดำเนินการแก้ไข
ผลการเรียนให้แล้วเสร็จตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 หากนักเรียนไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด
นักเรียนจะไม่จบการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรที่กำหนด


คนเก่ง สนว.

นางสาวสาริกา ปาสานำ และ
                นางสาวจุรีรัตน์ แสงสุวรรณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

ประมวลภาพเก่า..เก่า ของ ศิษย์เก่า
 

 

วันนี้ในอดีต

 

ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวแนะแนวการศึกษา

 

 

 

 


คะแนนพฤติกรรม