สารสนเทศโรงเรียน


 

 


( ข้อมูลจากการรูดบัตร )
รายงานสถิติแต่ละสัปดาห์คลิก

เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม E-Learning SNW Mail SNW SMS ห้องสมุด
ประมวลภาพกิจกรรม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

19-21 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ดูภาพกิจกรรม

การอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

19-20 กุมภาพันธ์ 2557

ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร ดูภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสนมวิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนโครงการ ๑๕ ปี เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านรายระเอียด คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกเพื่ออ่านต่อ ชมผลงาน
รายงานผลการใข้นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ฟิสิกส์เรื่อง กรรมมันตภาพรังสืและพลังงาน
นิวเคลียร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คลิกเพื่ออ่านต่อ ชมผลงาน

ศิษย์เก่าโรงเรียนสนมวิทยาคาร รุ่นที่ 23 ขอเชิญขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางลีลา และลานกีฬา วันที่ 14 เมษายน 2557 ติดต่อประสานงาน ได้ที่ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
044-589043 หรือคุณแนบทอง หงษ์อนันต์ 09-2779-7963 ,คุณนุจเรศ สินโท 08-5105-1677 คลิกเพื่อดูรูปภาพ

 คนเก่ง สนว.

นางสาวสาริกา ปาสานำ และ
                นางสาวจุรีรัตน์ แสงสุวรรณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

ประมวลภาพเก่า..เก่า ของ ศิษย์เก่า
 

 

วันนี้ในอดีต

 

ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวแนะแนวการศึกษา

 

 

 


คะแนนพฤติกรรม