สารสนเทศโรงเรียน


 

 


( ข้อมูลจากการรูดบัตร )
รายงานสถิติแต่ละสัปดาห์คลิก

เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม E-Learning SNW Mail SNW SMS ห้องสมุด
ประมวลภาพกิจกรรม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

29 กรกฎาคม 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนสนมวิทยาคาร ดูภาพกิจกรรม

แห่เทียนพรรษา

10 กรกฎาคม 2557

ณ โรงเรียนสนมวิทยาคาร ดูภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยนางสาววนิชชา บุญมา คลิกเพื่ออ่านบทคัดย่อ ชุดการเรียนรู้คนเก่ง สนว.

นางสาวสาริกา ปาสานำ และ
                นางสาวจุรีรัตน์ แสงสุวรรณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

ประมวลภาพเก่า..เก่า ของ ศิษย์เก่า
 

 

วันนี้ในอดีต

 

ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวแนะแนวการศึกษา

 

 

 

 


คะแนนพฤติกรรม