สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการการดำรงชีวิต
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สารและสมบัติของสาร
พลังงาน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดาราศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โปรดติดตั้ง plug in
ก่อนการใช้งาน
Flash Player
Acrobat Reader
Acrobat Reader

ดาราศาสตร์และอวกาศ

ช่วงชั้นที่1 ระดับ ป.1 - ป.3

ระบบสุริยะ (อพวช.)
ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ 8 ดวง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. ดาวเคราะห์ที่เหมือนโลก
2. ดาวเคราะห์ที่เหมือนดาวพฤหัสบดี
อยากรู้ว่ามีดาวอะไรบ้างต้องอ่านรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
ครอบครัวระบบสุริยะ (อพวช.)
ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง เปรียบเสมือน พ่อ
มีดวงดาวรอบๆ เปรียบเสมือน สมาชิกในครอบครัว
อยากรู้ว่าครอบครัวระบบสุริยะเป็นอย่างไร มาอ่านเรื่องนี้กันค่ะ

ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ ป.4 - ป.6

โครงการสำรวจอวกาศ (อพวช.)
ในอวกาศที่เราเห็นกันอยู่ รู้หรือไม่ว่ามียานอวกาศต่างๆ ขึ้นไปสำรวจแล้วมากมาย มีโครงการสำรวจอวกาศ ดาวดวงไหนบ้างติดตามได้ในเรื่องโคงการสำรวจอวกาศคะ

ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ ม.1 - ม.3

ข้อมูลดวงดาว (อพวช.)
อยากรู้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มวลสาร อุณหภูมิ หรือธาตุต่างๆ ที่สำคัญ หาข้อมูลรายละเอียดของดวงดาวในระบบสุริยะ ได้จากเรื่องข้อมูลดวงดาวคะ

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับ ม.4 - ม.6

กฏของเคปเลอร์เรื่องวงโคจรของดวงดาว (STKC - VSB)
เคปเลอร์ ได้เสนอกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ไว้ 3 กฎ ด้วยกัน อยากรู้สาเหตุของการสร้างกฏติดตามได้จากเรื่องกฏของเคปเลอร์ เรื่องวงโคจรของดวงดาว

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ดร.)
 
 
ทำความรู้จักกับความหมายและประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่ช่วงคลื่นรังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์ รังสีอัลตราไวโอเล็ต คลื่นแสงที่ตามองเห็น คลื่นอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ การหาสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศโลกที่มีต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หอดูดาวหลายช่วงคลื่น (ดร.)
 
 
วัตถุท้องฟ้าสามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาหลายช่วงความยาวคลื่นแต่ดวงตาของมนุษย์กลับสามารถมองเห็นได้เพียงช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อรวมรวมพลังงานที่ปล่อยออกมาจากวัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นอื่นๆ จึงเกิดขึ้น ในบทเรียนนี้คุณจะได้รู้จักหอดูดาวและอุปกรณ์ศึกษาดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นต่างๆ

สิ่งที่ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ดร.)
 
 
นอกจากพลังงานที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ววัตถุท้องฟ้ายังสามารถปล่อยพลังงานที่ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีคอสมิค นิวตริโน และคลื่นความโน้มถ่วงออกมาได้อีกด้วย ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของสิ่งที่ไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้