โรงเรียนสนมวิทยาคาร

โรงเรียนสนมวิทยาคาร

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน
สพม.สุรินทร์ ลีก 2 U15 ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่14 มิถุนายน 2565
ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนสนมวิทยาคาร

Scroll to Top