โรงเรียนสนมวิทยาคาร

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน
สพม.สุรินทร์ ลีก 2 U15 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน
สพม.สุรินทร์ ลีก 2 U15 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสนมวิทยาคาร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน
สพม.สุรินทร์ ลีก 2 U15 ประจำปีการศึกษา 2565